Tiera

EDUSTORE

Oppimateriaalien hankintakanava

Edustore on esiopetuksen, perusopetuksen, lukion, ammattikoulutuksen ja maahanmuuttajaopetuksen käyttöön suunniteltu sähköisten ja painettujen oppimateriaalien ja niihin liittyvien oheismateriaalien sekä -tarvikkeiden hankinta- ja jakelukanava. Palvelu tuo oppimateriaalit pääsääntöisesti yhdellä kirjautumisella opettajien ja oppilaiden käyttöön asiakkaan käytössä olevan oppimisalustan kautta. Käytettävissä on valmiiksi kilpailutettuna lähes 6000 tuotetta yli 60 toimittajilta.

Edustore yksinkertaistaa ja tehostaa koulujen oppimateriaalien hankintaprosessia. Oppimateriaalit ovat valmiiksi kilpailutettuja ja kustannustehokkuutta lisää kuntakäyttäjien yhteishankintaa joka näkyy volyymietuna tuotteiden hinnoissa.

Opettajat voivat koekäyttää tuotteita ja tehdä hankintaehdotuksen rehtorille tai muulle hankintavastaavalle järjestelmän kautta. Hankintojen hallittavuutta helpottaa se, että kaikki materiaalit sekä laskutus tulevat yhden toimittajan kautta. Hankintakanava tukee sujuvaa toimittajienhallintaa, tilausten käsittelyä, toimitusraportointia ja laskujen käsittelyä.

Edustoren avulla käyttäjät saavat tiedot sähköisten sisältöjen käytöstä tuotteittain, kouluittain ja käytön ajankohdan mukaan.

Palvelun keskeisimmät hyödyt:

  • Keskitetty hankintakanava, jossa valittavana runsas määrä oppimateriaaleja useilta eri toimittajilta eri luokka-asteille
  • Oppimateriaaleja esiopetuksen, perusopetuksen, lukion, ammatillisen koulutuksen ja maahanmuuttajaopetuksen käyttöön
  • Keskitetty laskutus
  • Mahdollistaa MPASSid-kirjautumisen sähköisiin oppimateriaaleihin
  • Sähköinen hankintaehdotus ja hyväksyntä
  • Mahdollisuus materiaalien maksuttomaan koekäyttöön
  • Materiaalihankintojen helppo hallittavuus ja seurattavuus
  • Helppo hakutoiminto

Edustore on kasvanut viiden vuoden aikana palveluksi, joka on yli neljänkymmenen kuntaorganisaation käytössä, ja lähes puolet Suomen peruskouluista hyödyntää sitä sähköisten oppimateriaalien hankintakanavana.

Tutustu palveluun

Tutustu palveluun veloituksetta pyytämällä demoa sähköpostitse osoitteesta: edustore@kirjastopalvelu.fi

Pääkäyttäjien ja hankintavastaavien tukipalvelu:

edustore@kirjastopalvelu.fi

puh: 09 584 0440 (arkisin klo 08 – 12)

Pääkäyttäjien ja hankintavastaavien tukipalvelu >>

Hannu Ylinen

Ratkaisupäällikkö

Tuija Manninen

Liiketoimintajohtaja, ICT-ratkaisut